Privacy verklaring - Adviha

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy verklaring


Adviha.nl Weert verwerkt persoonsgegevens en telefoongegevens van alle klanten , die gebruikt worden om contacten te leggen met derden.
Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• wedstrijdresultaten
• telefoonnummer
• e-mailadres
• internetbrowser en apparaat type
Waarom we gegevens nodig hebben
Adviha.nl Weert verwerkt jouw persoonsgegevens:
• voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of andere relevante informatie
• om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• voor het samenstellen van een overzicht met bereikbaarheidsgegevens van onze stichting en de aangesloten verenigingen of commissies.
• voor het samenstellen van overzichten, voortvloeiend uit deelname aan bijeenkomsten teneinde iedereen volledig te kunnen informeren over het verloop van deze bijeenkomsten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adviha.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Adviha.nl Weert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Hoe lang we gegevens bewaren
Adviha.nl Weert zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: twee jaar na afloop van het jaar waarin je lidmaatschap of bezoek eindigt. Indien jouw gegevens alleen bekend zijn voor toezending van nieuwsbrieven zullen deze gegevens meteen worden verwijderd indien je te kennen geeft deze nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen.
Delen met anderen
Adviha.nl Weert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Adviha.nl Weert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
Adviha.nl Weert gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adviha.nl Weert gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor statistische gegevens van onze site gebruiken we Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De website van Adviha.nl Weert kan mediabestanden van derden bevatten zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.
Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
• Microsoft Internet Explorer: meer informatie Microsoft
• Mozilla Firefox: meer informatie Mozilla
• Google Chrome: meer informatie Google Chrome
• Safari: meer informatie Safari
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier vind je meer informatie over cookies.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adviha.nl  en er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek worden gereageerd.
Beveiliging
Adviha.nl Weert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@huurdersbelangen.info
Adviha.nl Weert
Juli 2018


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu